Osteopathie

Osteopathie is een therapievorm die in 1900 in Amerika is ontstaan. De osteopathie gaat ervan uit dat het bevorderen van het zelfhelend vermogen van het lichaam de klachten kan doen verminderen of zelfs geheel verdwijnen
Dit zelfhelend vermogen is gebaseerd op een goed werkende anatomie en fysiologie van de mens.

Indien deze slecht functioneren, probeert het lichaam dat te compenseren. Wanneer het niet meer lukt, zal de zwakste schakel klachten gaan voortbrengen. Dit is een reden waarom de in de locatie van de klacht niet de oorzaak hoeft te schuilen.
De klacht uit zich (meestal) in de botten en de spieren. Dit is de essentie van osteopathie.
“Osteo” betekent botten, pathos betekent “ziekte”. Osteopathie is het uiten van klachten via de botten.

Leven is bewegen” ( Dr. A.T. Still )

Ons lichaam stemt alle levensnoodzakelijke functies op elkaar af door een constant bewegingspatroon.
Het osteopatische concept bestaat dan ook uit de volgende punten:

  1. De mens is een eenheid, waarin structuur, functie psyche en geest wederkerig van elkaar afhankelijk zijn.
  2. Het lichaam neigt ernaar, via een complex evenwicht, tot zelfregeling en regeneratie over te gaan, wanneer het met ziekmakende processen in aanraking komt.
  3. Het adequaat reageren van de homeostasis van het lichaam, het zoeken naar een gezond evenwicht, is afhankelijk van de ongehinderde werking van het circulatoire- en neurologische systeem.

 

De behandeling vloeit op een logische manier voort uit deze filosofie en principes.
De klassieke osteopathie bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het pariëtale systeem: de botten en spieren
  • Het viscerale systeem: de organen
  • Het cranio-sacrale systeem: de schedel, het heiligbeen en de neurologische structuren.

Het pariëtale systeem

Hiermee worden de botten en spieren bedoeld. Het ongehinderd bewegen van alle botten, spieren, ligamenten (banden)  ten opzichte van elkaar is belangrijk voor een goed functioneren van de mens.

Het viscerale systeem

Alle organen bewegen en zijn in meer of mindere mate in ons lichaam “opgehangen”. Door ontstekingen, trauma’s of irriterende spanning van de omgeving kunnen zich verklevingen voordoen, welke het goed functioneren belemmeren.

De osteopaat zal zich concentreren op het opheffen van de bewegingsbeperkingen van de organen. Door simpele handgrepen wordt de verkleving losgemaakt en de functie hersteld.

Het Cranio-sacrale systeem

De schedel is opgebouwd uit verschillende botstukken. De oplettende beschouwer zal zien dat deze door verschillende verbindingsnaden aan elkaar vast zitten. Door middel van deze verbindingsnaden is beweging mogelijk. Deze bewegingsmogelijkheid heeft gevolgen voor het hele lichaam (o.a. wervelkolom en heiligbeen).
Indien er bewegingsbeperkingen ontstaan in de schedel, kan dit zeer verstrekkende gevolgen hebben in de rest van het lichaam ( chronische vermoeidheid, verkoudheid, hyperventilatie, maagklachten, hoge bloeddruk etc.).